TMG xxx Zxx

TMG xxx Zxx

Rozsah ± 2,5 kPa až 6 MPa

Výrobca: Cressto

Snímače radu Z sú určené k univerzálnemu použitiu. Ich prostredníctvom je možno merať pretlak i podtlak v kvapalných a plynných médiach, ktoré nie sú chemicky agresívne. Absolútne vyhotovenie umožňuje meranie tlaku voči vákuu a zahrňuje tak i meranie barometrického tlaku vzduchu. Pre tieto merania sa vyrábajú snímače so špeciálne nastaveným rozsahom s potlačenou nulou. Diferenčné snímače sú určené len pre plynné neagresívne média.

TMG xxx Zxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Prúdový 0 - 20 mA