TMG xxx Zxx JB - ATEX Ex

TMG xxx Zxx JB - ATEX Ex

Rozsah ± 2,5 kPa až 40M Pa

Výrobca: Cressto

Tieto snímače je možné používať ako v prostredí s výskytom horľavých prachov a metánu, tj najmä v baniach, tak v plynárenstve alebo chemických prevádzkach. Sú schválené akreditovanou skúšobňou vo vyhotovení I M1Ex ia I, resp. II1G Ex ia IIB T4 GA.
Snímače radu Z sú určené k univerzálnemu použitiu. Ich prostredníctvom možno merať pretlak i podtlak v kvapalných i plynných médiách, ktoré nie sú chemicky agresívne. Absolútne vyhotovenie umožňuje meranie tlaku voči vákuu a zahrňuje tak i meranie barometrického tlaku vzduchu. Diferenčné snímače sú určené len pre plynné neagresívne média.

TMG xxx Zxx JB - ATEX Ex Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Prúdový 0 - 20 mA