TMG xxx Nxx JB - ATEX Ex

TMG xxx Nxx JB - ATEX Ex

Rozsah ± 100 Pa až ± 100k Pa

Výrobca: Cressto

Tieto snímače je možné používať v prostredí s výskytom horľavých prachov a metánu, tj najmä v baniach. Sú schválené akreditovanou skúšobňou v prevedení I M1 Ex ia I.
Snímače nájdu široké uplatnenie v oblasti merania a regulácie v odbore malých a veľmi malých tlakov, tj. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetranie, riadenie spaľovacích procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Snímač je konštruovaný pre meranie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavku na meranie tlakov relatívnych . Nie sú však určený pre meranie pri vysokom súhlasnom tlaku, napr merania na prietokových clonách v tlakových rozvodoch.

TMG xxx Nxx JB Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Prúdový 0 - 20 mA