SHD xx1 xxx

SHD xx1 xxx

Rozsah ± 3 kPa až ± 100 kPa rozsah tlakovej diferencie možno softwarovo zvýšiť až na úroveň povoleného súhlasného tlaku

Výrobca: Cressto

Snímače tlaku radu SH sú určené pre meranie diferenčného tlaku v plynoch i kvapalinách. Možno ich aplikovať v mnohých priemyselných odboroch, v kúrenárstve, vodárenstve, konštrukcií strojov, v laboratóriách a pod. Meraným médiom môžu byť plyny a kvapaliny aj agresívneho charakteru.

Médium prichádza do styku priamo s nerezovou oddeľovacou membránou, nerezovým materiálom púzdra a tesnením z Vitonu. Snímače sa do tlakového obvodu pripájajú pomocou impulzného potrubia o priemere 6mm, prípadne možno využiť závitu M12x1, 5. Na zákazku možno vyrobiť snímače aj s inou pripojovacou armatúrou.

SHD xx1 xxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Prúdový 0 - 20 mA