SPX xxx xxx

SPX xxx xxx

Rozsah ± 50 Pa až -100 ÷ 1000 kPa

Výrobca: Cressto

Snímače tlaku a tlakovej diferencie radu SP sú určené pre všetky merania nízkych a veľmi nízkych tlakov. Uplatnia sa v oboroch ako je klimatizácia, vzduchotechnika, vetranie, monitorovanie čistých priestorov, riadenie spaľovania, konštrukcia strojov apod. Vďaka svojej univerzálnej konštrukcií umožňuje snímač meranie kladných aj záporných tlakových diferencií alebo pretlaku či podtlaku voči atmosfére, poprípade meranie absolútneho alebo barometrického tlaku.

SPX xxx xxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Prúdový 0 - 20 mA