SRX xxx xxx

SRX xxx xxx

Rozsah ± 10 kPa až 3 MPa

Výrobca: Cressto

Snímače tlaku radu SR sú určené pre meranie tlaku v plynoch i kvapalinách. Možno ich aplikovať v mnohých priemyselných odboroch, v kúrenárstve, vodárenstve, poľnohospodárskej technike, konštrukcií strojov, v laboratóriách a pod. Snímač umožňuje merať pretlak aj podtlak voči atmosfére alebo absolútny tlak. Meraným médiom môžu byť plyny a kvapaliny aj agresívneho charakteru. Médium prichádza do styku priamo s nerezovou oddeľovacou membránou, nerezovým materiálom puzdra a tesnením z Vitonu. Pripojovací závit má štandardne rozmer G1/2". Na zákazku možno vyrobiť snímače aj s inou pripojovacou armatúrou.

SRX xxx xxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Prúdový 0 - 20 mA