SVD xxx xxx

SVD xxx xxx

Rozsah ± 50 Pa až ± 3 kPa

Výrobca: Cressto

Snímače tlaku a tlakovej diferencie radu SV sú určené pre všetky merania nízkych a veľmi nízkych tlakov.Uplatní sa v odboroch ako je klimatizácia, vzduchotechnika, vetranie, monitorovanie čistých priestorov, riadenie spaľovania, konštrukcia strojov apod. Vďaka svojej univerzálnej konštrukcií umožňuje snímač meranie kladných aj záporných tlakových diferencií alebo pretlaku či podtlaku voči atmosfére. Snímač je vybavený doplnkovým ventilom, ktorý je riadený interným programom. Tento ventil periodicky odpojuje vstupy vlastného senzora od meraného tlakového obvodu na dobu cca 300 ms, kedy je odmeraná korekcia offsetu. Perióda nulovania je nastaviteľná v rozsahu 10 min až 256 hod.

SVD xxx xxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Prúdový 0 - 20 mA