TMxS xx8 N4L

TMxS xx8 N4L

Rozsah ± 100 Pa až ± 100 kPa

Výrobca: Cressto

Tlakový spínač je prvok regulačnej techniky, ktorý porovnáva aktuálny tlak či tlakovú diferenciu na vstupe s dopredu nastavenou úrovňou a na výstupe dáva dvojhodnotovú informáciu, či je hodnota vstupného tlaku pod resp. nad referenčnou úrovňou. V porovnaní s mechanickými spínačmi tento elektronický vyniká vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a dlhodobou stabilitou. Pri vhodnom zapojení výkonového akčného člena, možno tento spínač využiť
ako dvojstavový spätnoväzobný regulátor.

TMxS xx8 N4L Katalógový list

Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom