TMG xxx Mxx

TMG xxx Mxx

Rozsah ± 10 kPa až ± 1 MPa

Výrobca: Cressto

Snímače tejto rady sú určené pre meranie relatívneho pretlaku a podtlaku v kvapalných a plynných médiách neagresívneho charakteru. Sú určené predovšetkým pre prístrojovú techniku, najmä pre aplikácie pracujúce s nízkym napájacím napätím. Vzhľadom k malej spotrebe je ich možno využiť v aplikáciach napájaných z batérií. Tieto snímače nie sú vhodné pre aplikácie v obore energetiky, vykurovania, vodárenstva a pod.

TMG xxx Mxx Katalógový list

Výstup: Napäťový 0 - 10 V