MST - súprava pre meranie diferenčného tlaku

MST - súprava pre meranie diferenčného tlaku

meranie diferenčného tlaku v plynoch aj kapalinách, jednoduchá obsluha, batériové napájanie, nízka spotreba

Výrobca: Cressto

Meracia súprava MST je určená predovšetkým pre meranie tlakových diferencii na teplovodných sústavách. Umožňuje priame meranie tlakových strát na celých objektoch alebo jednotlivých vetvách poprípade v úsekoch kúrenia. Samozrejme, že je možné prevádzať obdobné meranie v systémoch s teplou a studenou úžitkovou vodou alebo v tlakových rozvodoch vzduchu a iných plynov. Pomocou tejto meracej úpravy je možné tiež uskutočniť kontrolné meranie tlakovej diferencie na clonách pre meranie prietoku. Nie je však možné prevádzať matematické prepočty nameraných hodnôt, napr. výpočet odmocniny a pod.

 

Typ prístroja Rozsah
MST10 10 kPa
MST100 100 kPa
MST1000 1000 kPa