H3020, H3021, H3021P

H3020, H3021, H3021P

Regulátory teploty a vlhkosti s dvomi reléovými výstupmi.

Výrobca: Comet

Spínače teploty a vlhkosti sú určené pre dvojstavové riadenie naprídlad kúrenie, ventilácia a podobne. Majú dva výstupné relé pre signalizáciu alarmov alebo riadenie externých zariadení. Každému relé je možné ľubovoľne priradiť kterúkoľvek vstupnú veličinu, nastaviť komparačnú hranicu, oneskorenie, hysteréziu alebo akustický alarm zo zabudovaného meniča.

Vyhotovenie Typ spínača
sonda na prístroji H3020
sonda na kábli 1, 2, 4 metre H3021
tlaková sonda na kábli 1, 2, 4 metre H3021P