MAVE 3-M, MAVE 3-D

MAVE 3-M, MAVE 3-D

Limitné hladinomery na STAVOZNAK na 230V.

Výrobca: MAVE

Elektronické snímače hladiny MAVE 3-M a MAVE 3-D pre snímanie hladiny vody a vodivých kvapalín z nevodivých stavoznakov. Snímače sa pripevnia na trubicu stavoznaku viazacími páskami v mieste požadovaného snímania hladiny.

Napájacie napätie a zaťaženie kontaktov je 230V.

MAVE 3-M snímanie hladiny s diferenciou 3 - 5 mm. Pri použití dvoch snímačov dopúšťania alebo vyčerpávania väčšieho rozsahu. Hladinomery sa vyrábajú pre priemer stavoznaku 20 a 30mm. Vyhotovenie do 115°C má v označení T.


MAVE 3-D udržiavanie hladiny v rozmedzí 40 - 50 mm. Obidva typy snímačov sú vyrábané pre priemery stavoznakov do 20 mm (označenie 20), alebo do 30 mm (označenie 30). Vyhotovenie do 115°C má v označení T.

Výstup: Kontakt relé