PS2, PS3, PSV1, PSV2, PSK1, PSK2

PS2, PS3, PSV1, PSV2, PSK1, PSK2

Sondy určené na snímanie hladín vodivých kvapalín.

Výrobca: MAVE

Ponorné vodivostné sondy určené pre snímanie hladiny vodivých kvapalín v jímkach,nádržiach, studniach a vrtoch. Elektródy sond sú chránené proti zaneseniu a skratu vzduchovým vankúšom a proti kusovým odpadom vlastnou konštrukciou 1 - pólové alebo 2 - pólové.

Ponorné sondy PS-3, PSV-1 a PSV-2 sa vyrábajú s káblom atestovaným pre použitie v pitnej vode.

odkazKatalógový list