TVS, TVSP, PH, PP

TVS, TVSP, PH, PP

Tlakové vodivostné sondy do závitu G1/2", G3/4" alebo do Mertiku.

Výrobca: MAVE

Tlakové vodivostné sondy sú určené na montáž do návarku G1/2" a G3/4", alebo do príruby pre snímanie hladiny vodivých kvapalín v nádobách.
Tlakové vodivostné sondy vo vyhotovení do príruby je možné použiť pre úpravu stávajúcich snímačov hladiny MERTIK na nízkotlakových kotloch, alebo expanzných nádržiach.
Tlakové vodivostné sondy do návarkov a prírub je možné pripojiť k snímačom hladiny MAVE 2.

Sondy TVS a TVSP sa vyrábajú sa aj v nerezovom vyhotovení.

Tlaková vodivostná sonda TVS pre snímanie jednej hladiny; montáž sondy vodorovne do boku nádrže.
Tlaková vodivostná sonda TVSP s predĺžením pre snímanie jednej hladiny; montáž sondy vodorovne do veka nádrže.
Tlaková vodivostná sonda PH s prírubou do telesa MERTIK pre snímanie jednej hladiny (min/max).
Tlaková vodivostná sonda PP s prírubou do telesa MERTIK pre udržovanie pracovnej hladiny v rozmedzí 35 mm.