R5xx

R5xx

Regulačné trojcestné guľové ventily

Výrobca: Belimo

Ventily sú vhodné pre reguláciu prístrojov na úpravu vzduchu na strane vody v zariadení pre vetranie a klimatizáciu ako i pre reguláciu kúrenárskych zariadení na strane vody. Regulačný guľový ventil je prestavovaný točivým pohonom. Otočné pohony sú riadené bežne dodávanými systémami regulácie spojito alebo 3 – bodovo a uvádzajú guľu regulačného guľového ventilu, pôsobiaceho ako škrtiaci člen, do polohy otvorenia zadaného riadiacim signálom. Rovnopercentná charakteristika prietoku je stále garantovaná vďaka integrovanej regulačnej clone. Manuálna prevádzka je riešená pomocou ručnej kľuky a stlačením samovratného tlačidla, ktoré vyradí prevod na otočnom pohone.

pdf Katalógový list