CM24-SR

CM24-SR

Pohon pre malé vzduchotechnické klapky

Výrobca: Belimo

Spojitý klapkový pohon pre prestavovanie
VZT klapiek vo vzduchotechnických a
klimatizačných zariadeniach budov
• veľkost klapky do cca 0,4 m2
• krútiaci moment 2 Nm
• napájacie napätie AC/DC 24 V
• ovládanie: spojité DC 0 ... 10 V,
zpetné hlásenie polohy DC 2 ... 10 V

pdf Katalógový list