GK24A-SR

GK24A-SR

Pohon pre vzduchotechnické klapky

Výrobca: Belimo

Klapkový pohon s technologiou kondenzátoru pre prestavovanie VZT klapiek s havarijnou funkciou a s rozšírenými funkciami vo vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach budov a laboratorií
• Veľkosť klapky do cca 8 m2
• Krútiaci moment 40 Nm
• Napájacie napätie AC/DC 24 V
• Ovládánie: spojité DC 0 ... 10 V
• Spätné hlásenie polohy DC 2 ... 10 V

pdfKatalógový list