C215QP-B

C215QP-B

Tlakovo nezávislý Zónový ventil PIQCV

Výrobca: Belimo

Tlakovo nezávislý Zónový ventil PIQCV

Optimálny komfort v miestnosti, riadené spotrebiče miestnosti sú bez preregulovania alebo podregulovania
• Vysoká energetická efektívnosť pri potrebe veľmi nízkeho diferenčného tlaku pre ventil ( 16...350 kPa )
• Veľmi malé náklady z titulu veľmi rýchleho a spoľahlivého návrhu ventila a jeho montáže do hydraulického Systému
• Úspora času pre automatické a permanentné a automatické hydraulické vyregulovávanie
• Flexibilný, variabilne aplikovateľný pre kompaktný spôsob montáže a to aj do veľmi tesných priestorov

pdfKatalógový list