Diferenčné manometre

Diferenčné manometre

Pre meranie tlakov neagresívnych plynov a kvapalín.

Výrobca: BHV

Pre meranie tlakov neagresívnych plynov a kvapalín.
Merací rozsah zodpovedá maximálnemu statickému tlaku.
Každý z tlakov je ukazovaný jednou ručičkou .
Tlaková diferencia je odelená na pomocnom ciferníku, ktorý je spojený s jednou z ručičiek

pdfKatalógový list