Nerezové manometre s glycerínom

Nerezové manometre s glycerínom

Manometre naplnené glycerínom DN 100, 160

Výrobca: BHV

Meranie pretlaku a podtlaku nekryštalizujúcich kvapalín, plynov a pár v miestach s vysokým dynamickým alebo
pulzujúcim tlakom a v miestach s výraznými vibráciami.
Požitie v priemysle, kde sú veľké nároky na presnosť a dlhodobú stabilitu.
Vďaka svojej robustnej konštrukcii sú tieto prístroje vhodné do náročných prevádzkových podmienok; je možné ich
kombinovať s dalšími prídavnými prvkami, ako sú membránové oddelovacie členoy, spínacie kontakty a pod.

pdfKatalógový list