MOC_K

MOC_K

Meraníe tlaku tuhnúcich alebo kryštalizujúcich látok, horúcich látok

Výrobca: BHV

Membránové oddeľovače chránia meracie ústrojenstvo tlakomeru pred vniknutím meraného média. Používajú sa pri meraní tlaku tuhnúcich alebo kryštalizujúcich látok, horúcich látok.

pdfKatalógový list