MOC_M

MOC_M

Chráni meracie ústrojenstvo tlakomeru pred vniknutím meraného média

Výrobca: BHV

Membránové oddeľovača chráni meracie ústrojenstvo tlakomeru pred vniknutím meraného média.
Tieto výrobky zodpovedajú norme DIN / EN 11851 a spĺňajú podmienky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 38/2001 Zb. o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s potravinami.
Sú sanitovatelné - tj. Vhodné pre CIP, SIP.

pdfKatalógový list