MOC_Q

MOC_Q

Meranie tlaku tuhnúcich alebo kryštalizujúci látok, horúcich látok.

Výrobca: BHV

Membránové oddeľovače chránia meracie ústrojenstvo tlakomeru pred vniknutím meraného média. Používajú sa pri meraní tlaku tuhnúcich alebo kryštalizujúci látok, horúcich látok.
Špecifickou vlastnosťou polouzavretých prírub je relatívne väčšia membrána vzhľadom k menšiemu prípojnému rozmeru.
Typickým príkladom je kombinácia manometra DN 100 s malým rozsahom a prírubou DN 15 alebo DN 25, alebo spojenie manometra s malou prírubou kapilárovým vedením.

pdfKatalógový list