901

901

Spínače s nastaviteľnou hranicou

Výrobca: BHV

Tlakové spínače Beck 901, 901 Prescal
• stráženie pretlakov, podtlakov a tlakových diferencií
• rozsahy od 5 mbar do 10 bar
• pre plynné a kvapalné médiá vrátane agresívnych
• vyhotovenie do výbušného prostredia - EX

pdfKatalógový list