930

930

Spínač pre diferenciu plynných látok

Výrobca: BHV

Diferenčné tlakové spínače
Beck 930.8x Climair ®, Beck 911.81x
stráženie pretlakov, podtlakov a tlakových diferencií
• rozsahy od 20 Pa do 5 kPa
• úroveň zopnutia spojito nastaviteľná pomocou točidla so stupnicou
• úroveň zopnutia spojito nastaviteľná pomocou skrutky
• určené pre nehorľavé, neagresívne plyny

pdfKatalógový list