22DTC-1105

22DTC-1105

Snímač CO2 a teploty s napäťovým výstupom

Výrobca: Belimo

Pre meranie koncentrácie CO₂ a teploty do vzduchotechnického potrubia. Dual beam CO₂ technológie.
NEMA 4X / IP65 certifikované puzdro

Typ výstupný signál CO₂ výstupný signál teplota
22DTC-1105 DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V