22HH-10

22HH-10

Spínač kondenzácie

Výrobca: Belimo

Kondenzačné čidlo
Pre zistenie kondenzácie na ochladených povrchoch. So signalizačné LED a reléovým kontaktom pre pripojenie k riadiacim a zobrazovacím systémom alebo pre sériové zapojenie s chladiacim ventilom k prerušeniu toku chladiacej vody ihneď pri vzniku kondenzácie. V robustnom puzdre triedy NEMA 4 / IP65.

Typ Výstupný signál
kondenzácie
Dodatočné vlastnosti
22HH-10 Prepínač Vnútorné čidlo