22HH-100X

22HH-100X

Spínač kondenzácie so sondou na kábli

Výrobca: Belimo

Kondenzačné čidlo
Pre zistenie kondenzácie na ochladených povrchoch. So signalizačné LED a reléovým kontaktom pre pripojenie k riadiacim a zobrazovacím systémom alebo pre sériové zapojenie s chladiacim ventilom k prerušeniu toku chladiacej vody ihneď pri vzniku kondenzácie. V robustnom puzdre triedy NEMA 4 / IP65.

typ výstupný signál
kondenzácie

ďalšie vlastnosti dĺžka káblu
22HH-100X prepínač vonkajšie čidlo 2m