01HT-1..

01HT-1..

Odporový snímač teploty na potrubie

Výrobca: Belimo

Príložné čidlo teploty pre použitie na potrubie.
Pružný mosadzný kolík zaručuje rýchlu reakciu a presné meranie. NEMA 4X / IP65 certifikované puzdro.

typ výstupný signál
teploty pasívny
01HT-1A PT100
01HT-1B PT1000
01HT-1C Ni1000
01HT-1D Ni1000TK5000
01HT-1L NTC10k (10k2)