22HT-12

22HT-12

Aktívny snímač teploty na potrubie (0 ... 10 V)

Výrobca: Belimo

Príložné čidlo teploty
Aktívne príložné čidlo teploty (0 ... 10 V) pre použitie na potrubie. Pružný mosadzný kolík zaručuje rýchlu reakciu a presné meranie. NEMA 4X / IP65 certifikované puzdro.

Typ Výstupný signál
aktívna teplota
22HT-12 DC 0...5 V,
DC 0...10 V