22HT-14

22HT-14

Aktívny snímač teploty na potrubie (4 ... 20 mA)

Výrobca: Belimo

Príložné čidlo teploty
Aktívne príložné čidlo teploty (4 ... 20 mA) pre použitie na potrubie. Pružný mosadzný kolík zaručuje rýchlu reakciu a presné meranie. NEMA 4X / IP65 certifikované puzdro.

typ výstupný signál
teploty aktívny
22HT-14 4...20 mA