22UTH-11..

22UTH-11..

Vonkajší snímač vlhkosti, teploty (0 ... 10 V)

Výrobca: Belimo

Aktívne čidlo (0 ... 10 V) pre meranie relatívnej alebo absolútnej vlhkosti ako aj teploty vo vonkajšom prostredí.
Ako variant je možné dodať s prídavným pasívnym snímačom teploty. Namiesto vlhkosti môže byť na výstupe buď entalpie alebo rosný bod. NEMA 4X / IP65 certifikované.

Typ výstupný signál
teploty aktivný
výstupný signál
vlhkosti aktívny
výstupný signál
teploty pasívny
22UTH-11 DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V
             -
22UTH-110M           - DC 0...5 V,
DC 0...10 V
NTC10k Pre (10k3)