22DTH-11..

22DTH-11..

Snímač teploty, vlhkosti do VZT (0÷10 V)

Výrobca: Belimo

Snímač teploty a vlhkosti do vzduchotechnického prostredia.
Aktívne čidlo (0 ... 10 V) pre meranie relatívnej alebo absolútnej vlhkosti ako aj teploty v kanála. Ako variant je možné dodať s prídavným pasívnym snímačom teploty. Namiesto vlhkosti môže byť na výstupe buď entalpie
alebo rosný bod. NEMA 4X / IP65 certifikované.

Typ výstupný signál
teploty aktívny
výstupný signál
vlhkosti aktívny
výstupný signál
teploty pasívne
22DTH-11M DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V
 
22DTH-11MM   DC 0...10 V NTC10k Pre (10k3)