22DTH-13M

22DTH-13M

Snímač teploty, vlhkosti do VZT (4 ... 20 mA)

Výrobca: Belimo

Kanálové čidlo vlhkosti / teploty
Aktívny snímač (4 ... 20 mA) pre meranie relatívnej alebo absolútnej vlhkosti ako aj teploty vo vzduchotechnickom potrubí.
Ako variant je možné dodať s prídavným pasívnym snímačom teploty. Namiesto vlhkosti môže byť na výstupe buď entalpia alebo rosný bod. NEMA 4X / IP65 certifikované.

Typ Výstupný signál
aktívna teplota
Výstupný signál
aktívna vlhkosť
22DTH-13M 4...20 mA 4...20 mA