22DTH-16M

22DTH-16M

Snímač teploty, vlhkosti do VZT (0÷10 V, BACnet)

Výrobca: Belimo

Kanálové čidlo vlhkosti / teploty.
Pre meranie relatívnej alebo absolútnej vlhkosti ako aj teploty vo vzduchotechnickom kanáli. Namerané hodnoty
sú vyvedené cez BACnet. Ako variantu je možné dodať s prídavným pasívnym snímačom teploty. Namiesto vlhkosti môže byť na výstupe buď entalpia alebo rosný bod. NEMA 4X / IP65 certifikované.

Typ Výstupný signál Výstupný signál
aktívna teplota
Výstupný signál
aktívna vlhkos
22DTH-16M BACnet DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V