22DTM-15

22DTM-15

Snímač CO2, teploty, vlhkosti do VZT (0÷10 V, Modbus)

Výrobca: Belimo

Vzduchotechnický snímač CO₂ / vlhkosti / teploty.
Pre kombinované meranie CO₂, relatívnej vlhkosti ako aj teploty v kanáli. vhodné pre regulačné a zobrazovacie systémy.

Typ Výstupný signál Výstupný signál
aktívny C02
Výstupný signál
aktívna teplota
22DTM-15 Modbus DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V