22DTM-16

22DTM-16

Snímač CO2, teploty, vlhkosti do VZT (0÷10 V, BACnet)

Výrobca: Belimo

Vzduchotechnický snímač CO₂ / vlhkosti / teploty
Pre kombinované meranie CO₂, relatívnej vlhkosti ako aj teploty v kanáli. vhodné pre regulačné a zobrazovacie systémy.

Typ Výstupný signál Výstupný signál
aktívny C02
Výstupný signál
aktívna teplota
22DTM-16 BACnet DC 0...5 V,
DC 0...10 V
DC 0...5 V,
DC 0...10 V