01CT-1..

01CT-1..

Odporový snímač teploty v puzdre 50mm s káblom

Výrobca: Belimo

V plynných médiách v zariadeniach kúrenia, vetrania a klimatizácie
Pre meranie teploty v plynných médiách v zariadeniach kúrenia, vetrania a klimatizácie. S nerez oceľovou sondou.

Typ Výstupný signál
pasívna teplota
Dĺžka sondy Priemer sondy Hmotnosť
01CT-1AH PT100 50 mm 6 mm 0.065 kg
01CT-1BH PT1000 50 mm 6 mm 0.065 kg
01CT-1CH Ni1000 50 mm 6 mm 0.065 kg
01CT-1DH Ni1000TK5000 50 mm 6 mm 0.065 kg
01CT-1LH NTC10k (10k2) 50 mm 6 mm 0.065 kg