01DTS-1..

01DTS-1..

Protimrazový termostat, pre kontrolu teploty v ohrievačoch vody

Výrobca: Belimo

Pre kontrolu teploty v ohrievačoch vody/vzduchu vo vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach kvôli zabráneniu škôd mrazom. Sú k dispozícii verzia s ručnou alebo automatickou funkciou reset a rôznymi dĺžkami kapilár.
Možno realizovať nasledujúce akcie proti zamrznutiu: Vypnúť ventilátor, uzavrieť klapku vonkajšieho vzduchu, otvoriť ventil kúrenia, spustiť vykurovacie čerpadlo, vypnúť chladiaci systém a zvlhčovač, spustiť vizuálny
alebo akustický mrazový poplach.

Typ Výstupný signál
teploty
Dodatočná funkcia Dĺžka sondy
01DTS-104 prepínač Automatická spätná poloha 3 m
01DTS-104X prepínač Ručná spätná poloha 3 m
01DTS-105 prepínač Automatická spätná poloha 6 m
01DTS-105X prepínač Ručná spätná poloha 6 m