01APS-1..

01APS-1..

Spínač diferenčného tlaku (20 ÷ 2500Pa)

Výrobca: Belimo

Pre kontrolu pretlaku, podtlaku alebo rozdielového tlaku vzduchu alebo iných nehorľavých a neagresívnych plynov.
Použiteľné v aplikáciách TVK a energetického manažmentu. S automatickou vratnú funkciou, nastaviteľnou
žiadanou hodnotou a spínacou hysteréziou.

Typ Rozsah merania
diff. tlakový
výstupný signál tlak pri roztrhnutí
01APS-10R 20...300 Pa Přepínač 10 kPa
01APS-10U 50...500 Pa Přepínač 10 kPa
01APS-101 200...1000 Pa Přepínač 10 kPa
01APS-104 500...2500 Pa Přepínač 10 kPa