ADiR

ADiR

Najmenší voľne programovateľný kompaktný automat v ponuke firmy.

Výrobca: AMiT

Najmenší len svojou konfiguráciou, svojím výpočtovým výkonom, komunikačnými schopnosťami a aplikačnými možnosťami je porovnateľný s ostatnými riadiacimi systémami. Na prvý pohľad zapadá do kategórie programovateľných relé, avšak 6 univerzálnych vstupov (Ni1000 / Pt1000, 0 V až 5 V, bezpotenciálový vstup), parametrizácia pomocou vyšších programovacích jazykov a pamäť RAM 512 KB ho radia medzi plnohodnotné riadiace systémy. Displej 2 × 8 znakov a 6 klávesov poskytujú základné užívateľské ovládanie.

Programovateľný automat ADiR je predurčený pre lokálne riadenie veľmi malých sústav prípadne ako súčasť distribuovaných systémov. Ak chcete viac než len programovateľné relé, potom Adir je ideálny prvok pre riešenie vašich automatizačných úloh.

pdf Katalógový list