AMiNi4W2

AMiNi4W2

Univerzálny riadiaci systém

Výrobca: AMiT

Má úplne zhodnú konfiguráciu ako riadiaci systém AMiNi4DW2 avšak bez displeja a ovládacích kláves. Vyrába sa tiež vo variante s GSM modulom. Na rozdiel od ostatných riadiacich systémov nedisponuje AMiNi4W2 mechanickými konfiguračnými prepínačmi, a preto nastavenie komunikačných parametrov a adresy systému sa vykonáva priamo vo vývojovom prostredí DetStudio.

Typické použitie: automatizácie budov, inteligentné domy, distribuované systémy merania a regulácie, riadenie technológií, monitoring a archivácia meraných dát s diaľkovým prenosom.

Katalógový list Katalógový list

Katalógový list Katalógový list s GSM modemom