AMiNi4DW2

AMiNi4DW2

Najuniverzálnejší malý voľne programovateľný automat

Výrobca: AMiT

Najuniverzálnejší malý voľne programovateľný automat, ktorý spĺňa všetky predpoklady pre komplexné autonómne riadenie a ovládanie malých sústav, strojov či zariadení za veľmi prijateľnú cenu. AMiNi4DW2 je vybavený malým podsvieteným LCD displejom s výbornou čitateľnosťou. Rozmer displeja je 122 × 32 bodov. Pre jednoduchú obsluhu je priamo na čelnom paneli k dispozícii 8 tlačidiel. Riadiaci systém má zabudovaný webový server, voľne parametrizovateľný v prostredí AWDet, a ďalej je vybavený SD kartou využiteľnú pre dlhodobé archívy meraných hodnôt. Vo variante AMiNi4DW2 / G je programovateľný automat vybavený GSM modulom, ktorý možno na úrovni aplikačného programu využiť pre zasielanie SMS správ.

Univerzálnosť riadiaceho systému AMiNi4DW2 podčiarkuje jednoduchá rozšíriteľnosť o vzdialenej vstupy / výstupy pomocou rozširujúcich modulov s protokolom ARION alebo MODBUS, prípadne pomocou programovateľných regulátorov radu AMREG. Mechanické vyhotovenie AMiNi4DW2 je ideálny pre montáž do klasických "ističových" rozvádzačov. Už v štandardnej konfigurácii možno využiť komunikačných rozhraní RS232, RS485 a Ethernet.

pdfKatalógový list

Katalógový list Katalógový list s GSM modemem