AMiRiS99S, AMiRiS99W3

AMiRiS99S, AMiRiS99W3

V celokovovom vyhotovení určený pre menšie aplikácie merania a regulácie

Výrobca: AMiT

Kompaktný riadiaci systém (programovateľný automat) v celokovovom vyhotovení určený pre menšie aplikácie merania a regulácie. Svojimi výpočtovými schopnosťami prekračuje triedu klasických PLC. Bohatá knižnica programových modulov s radom doplňujúcich funkcií, poskytuje systému AMiRiS99S dostatok priestoru pre riešenie požiadaviek pri riadení strojov a technológií.

Riadiace systémy AMiRiS99S sú určené na montáž na základovú dosku rozvádzača, podporujú priame prepojenie s priemyselným terminálom APT130. Robustný kryt a návrh elektronických obvodov zaisťuje vysokú odolnosť proti rušeniu. Konštrukčne je tento riadiaci systém zhodný so systémom AMAP99S / W3. Pomocou modulov radu AM-xx možno riadiaci systém rozširovať o analógové výstupy a ďalšie komunikačné linky RS232, RS485, CAN pod.

Inovovaná verzia AMiRiS99W3 navyše podporuje TCP / IP komunikáciu v rámci informačného systému DB-Net / IP a protokol MODBUS TCP / IP klient / server. Vďaka internému webovému serveru možno pripraviť jednoduchú vizualizáciu riadenej technológie. Pre dlhodobé archívy dát je určená micro SD karta. AMiRiS99W3 sa vyrába na použitie v rozšírenom tepelnom rozsahu pracovnej teploty -40 až 70 ° C.

Typické použitie: riadenie strojov a zariadení, riadenie čistiarní odpadových vôd, merania a regulácie lokálnych častí technológie, monitoring a lokálny zber dát, regulácia kotolní a výmenníkov, riadenie vzduchotechnických jednotiek pod.

pdfKatalógový list  AMiRiS99S(/I2)

pdfKatalógový list  AMiRiS99W3

pdfKatalógový list  AREL7S2P-X