ACOS200

ACOS200

Výkonný riadiaci systém v robustnom mechanickom vyhotovení

Výrobca: AMiT

Podobne ako systémy AMiRiS99 a AMAP99 disponuje 88 vstupmi / výstupmi. Bohaté sú komunikačné možnosti systému - okrem rozhrania Ethernet sú k dispozícii rozhrania RS232 a RS485, obe s galvanickým oddelením. Navyše možno systém rozšíriť o ďalšie dve voliteľné rozhranie typu RS232, RS485 alebo CAN. Riadiaci systém ACOS200 je určený pre montáž na základovú dosku rozvádzača.

Používateľská aplikácie sa programuje v prostredí DetStudio / EsiDet, integrovaný webový server sa parametrizuje v prostredí AWDet. Užívateľ môže pre rozsiahle archívy využiť SD kartu na procesorovej modulu.

pdfKatalógový list