ADiS

ADiS

Modulárny riadiaci systém

Výrobca: AMiT

Systém ADiS je charakteristický svojou modularitou a flexibilitou, ktorá dovoľuje účelne použiť systém ako v malých a jednoduchých, tak i pomerne náročných a zložitých aplikáciách s dôrazom na komunikačné schopnosti.

Systém sa skladá zo základnej jednotky (CPU) a vstupno / výstupných modulov. K základnej jednotke je možné pripojiť až 16 vstupno / výstupných či komunikačných modulov. Maximálna kapacita jednej zostavy ADiS je 256 vstupno / výstupných signálov. Tento počet však možno ľahko pomocou modulov vzdialených V / V s protokolom ARION alebo prostredníctvom zbernice CAN rozšíriť až na niekoľko tisíc signálov na jednu zostavu.

Typické použitie: riadenia technologických celkov, monitoring, koncentrátory dát, regulácia tepelných sústav, riadenie strojov a zariadení, komunikačné centrála, univerzálne použitie.

pdfKatalógový list  AD-DI8A

pdfKatalógový list  AD-UART

pdfKatalógový list  AD-AI5

pdfKatalógový list  AD-AI8

pdfKatalógový list  AD-AO8I

pdfKatalógový list  AD-AO8U

pdfKatalógový list  AD-CAN

pdfKatalógový list  AD-CPUW2

pdfKatalógový list  AD-DI16A

pdfKatalógový list  AD-DI8CP

pdfKatalógový list  AD-DO16

pdfKatalógový list  AD-ETH100

pdfKatalógový list  AD-FAI8-A

pdfKatalógový list  AD-FDI8

pdfKatalógový list  AD-GAI8

pdfKatalógový list  AD-GAO4I

pdfKatalógový list  AD-GAO4U

pdfKatalógový list  AD-IRC2

pdfKatalógový list  AD-NI8

pdfKatalógový list  AD-PDO8

pdfKatalógový list  AD-RDO5S

pdfKatalógový list  AD-UART4

pdfKatalógový list  ADC-CAN