AM-xx

AM-xx

Rozširujúce moduly kompaktných riadiacich systémov

Výrobca: AMiT

Moduly pre rozšírenie analógových výstupov a komunikačných liniek kompaktných riadiacich systémov typu AMAP99S a AMiRiS99S. Vkladajú sa do určených pätíc riadiacich systémov po odstránení krytu.

Moduly analógových výstupov

pdfKatalógový list AM-AO2U Modul napäťových analógových výstupov 2× 0 V až 10 V
pdfKatalógový list AM-AO2I Modul prúdových analógových výstupov 2× 0 mA až 20 mA

Komunikačné moduly

pdfKatalógový list AM-RS485 Modul galvanicky oddělené linky RS485

 

pdfKatalógový list AM-RS232 Modul rozhraní RS232

pdfKatalógový list AM-CAN Modul sběrnice CAN

pdfKatalógový list AM-MBUS Modul sběrnice M-Bus