APT130

APT130

Textový terminál 4 × 20 znakov

Výrobca: AMiT

Pre riadiace systémy AMiRiS99S a AMAP99S bol vyvinutý priemyselný terminál APT130(F), ktorý využíva špeciálne paralelné linky implementované v týchto systémoch. Pri zachovaní všetkých technických a úžitkových parametrov ako pri osvedčenom termináli APT1000G tak bolo dosiahnuté finančne nenáročného riešenia styku obsluhy s technológiou.

pdfKatalógový list APT130

pdfKatalógový list APT130F