DMM-xx

DMM-xx

Moduly vzdialených V / V s protokolom MODBUS

Výrobca: AMiT

Protokol MODBUS, spoločne s riadiacimi systémami firmy AMiT je vhodné využiť v prípadoch, kedy je potrebné komunikovať súčasne so zariadeniami iných firiem. V prípade, že stačí rozšíriť riadiaci systém z produkcie firmy AMiT o ďalšie vstupy či výstupy, odporúčame použiť vstupno výstupných modulov DM-xx komunikujúcich prostredníctvom siete ARION.

pdfKatalógový list DMM-AI12

pdfKatalógový list DMM-AO8I

pdfKatalógový list DMM-AO8U

pdfKatalógový list DMM-DI24

pdfKatalógový list DMM-DO18

pdfKatalógový list DMM-PDO6NI6

pdfKatalógový list DMM-RDO12

pdfKatalógový list DMM-UI8AO8U

pdfKatalógový list DMM-UI8DO8

pdfKatalógový list DMM-UI8RDO8