AMR-DI2RDO2

AMR-DI2RDO2

Podomietkový regulátor

Výrobca: AMiT

Hoci na prvý pohľad vyzerá jednotka AMR-DI2RDO2 ako bežný vstupno / výstupný modul, jedná sa o plnohodnotný programovateľný regulátor. Jeho použitie je veľmi rozmanité. V zapojení s najrôznejšími spínačmi možno vytvoriť lokálne ovládanie s prístupom z nadradeného systému pomocou rozhrania RS485 - ovládanie svetiel (časovanie, logika spínania ...), ovládanie roliet a žalúzií, ovládanie lokálnych zdrojov tepla, ventilácie a pod.

pdfKatalógový list